sahypa

Logoörite logo Çap edilen ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenen göz ýaşardyjy poçta kurýeriniň egin-eşik üçin poçta sumkalaryny ibermegi

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Logoörite logo Çap edilen ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenen göz ýaşardyjy poçta kurýeriniň egin-eşik üçin poçta sumkalaryny ibermegi

Haryt
Polieten suw geçirmeýän poli arzan poçta bukjasyny iberýär
Ölçegi
Omörite, dürli ululyklar bar
Galyňlyk
20 mikron-160 mikron
Material
PE
Reňk
Müşderiniň talaplaryna görä aýratyn
Çap etmek
Kabul ederlikli
Özüňi dolandyrmak
Öz-özüne ýelmeýän möhür
Möhür görnüşi
Weýran ediji ýelim
Gaplamak
Torbalar, kartonlar.
OEM
Hawa
Senagat taýdan ulanmak
Poçta / gaplamak / eltip bermek / gowşurmak / resminama / eşik / kitap

Aýratynlyk we artykmaçlyk

l Suw geçirmeýän, şok garşylygy, ýeňil, biodegrasiýa edilip bilinýän, öz-özüne ýelmeýän
l bir gezek ulanylýan, gaýtadan ulanylýan, çydamly, goraýjy, çydamly, howpsuzlyk
l 100% täze material, uly dartyş güýji
l Öndüriji, hünärmen satyjy
l Özbaşdaklaşdyrma: ululygy, stili, reňki, nyşany we ş.m.
l Durnukly gowşuryş wagty
l Daşky gurşaw materiallary
Çap edilip bilner
l Iň ýokary hilli bäsdeşlik bahasy
l Güýçli ýelmeşme, weýran ediji ýelim
l Güýçli göterijilik ukyby
l Mugt nusgalar
l Durnukly hil gözegçiligi we gowy hil ulgamy


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0.01 - 9,999 / bölegi
 • Min.Order mukdary:5000 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň