letuo
letuo2
letuo.3
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Gurşunlara hoş geldiňiz

Gurşun gaplary (Siamen) Daşky gurşawy goramak gaplaýyş kärhanasy 2009-njy ýylda esaslandyryldy we plastmassa gaplamaga ygrarly.2014-nji ýylda biodegrirlenip bilinýän haltalar boýunça gözleg işlerine başladyk we 2016-njy ýylda resmi taýdan biodegrirlenip bilinýän we kompostlap bolýan haltalary öndürip başladyk. Şeýle hem, DIN EN13432 kepillendirilen, ISO kepillendirilen, FDA synag hasabaty, SGS we patentler we ş.m.

Zawodymyz 6000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we 50-den gowrak awtomatlaşdyrylan maşyn, şol sanda film üfleýji maşynlar, 11 reňkli ýokary tizlikli çap maşynlary, sumka ýasaýjy maşynlar we ş.m. awtomatlaşdyrylan önümçiligi doly durmuşa geçiriň.Bu diňe bir önümçilik çykdajylaryny we bahalaryny peseltmek bilen çäklenmän, önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini hem ýokarlandyrýar.Müşderilerimize iň gowy bahany, iň gowy hilli we iň gowy hyzmaty alsynlar.

biziň işimiz

mysallarymyzy görkezýär

önümimiz

Önümlerimiz hiliň kepillendirilýär

 • 0YR

  Kompaniýa döredildi

 • 0TONS

  Aýlyk önümçilik kuwwaty

 • 0M2

  Zawod meýdany

 • 0

  Gözleglere başlady
  biodegrasiýa tehnologiýasy

 • 0

  Müşderiler
  ýurtlar we sebitler

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderini kanagatlandyrmak