sahypa

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Gurşun gaplary (Siamen) Daşky gurşawy goramak gaplaýyş kärhanasy, Ltd. 2009-njy ýylda esaslandyryldy we plastmassa gaplamaga ygrarly.2014-nji ýylda biodegrirlenip bilinýän haltalar boýunça gözleg işlerine başladyk we 2016-njy ýylda resmi taýdan biodegrirlenip bilinýän we kompostlap bolýan haltalary öndürip başladyk. Şeýle hem, DIN EN13432 kepillendirilen, ISO kepillendirilen, FDA synag hasabaty, SGS we patentler we ş.m.

Zawodymyz 6000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we 50-den gowrak awtomatlaşdyrylan maşyn, şol sanda film üfleýji maşynlar, 11 reňkli ýokary tizlikli çap maşynlary, sumka ýasaýjy maşynlar we ş.m. awtomatlaşdyrylan önümçiligi doly durmuşa geçiriň.Bu diňe bir önümçilik çykdajylaryny we bahalaryny peseltmek bilen çäklenmän, önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini hem ýokarlandyrýar.Müşderilerimize iň gowy bahany, iň gowy hilli we iň gowy hyzmaty alsynlar.

“Howpsuz önümçilik, hil ilki” zawod pelsepämiz.Bu pudakda köp ýyllap önümçilik tejribesi bilen meşgullanýan we ýokary hünärli QC, ýokary hilli talaplar üçin ygtybarly kepillik, ýokary hilli ýeňiş abraýy 58 ýurtdan we dürli pudaklardan gelen müşderileri gazandy.

Esasy önümlerimiz 100% Biodegrirlenip bilinýän haltalar, Kompostable haltalar, Plastiki haltalar, Plastiki gaplaýyş haltalary, Söwda haltalary, Poçta torbalary, Zipper haltalary, Zip gulp haltalary, Turýan haltalar, Wakuum haltalary, Iýmit haltasy, Kofe haltalary, Alýumin folga haltalary, Zibil sumka, uzaldylan film, film rulonlary we ş.m.

Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hünär dizaýn toparymyz, birinji derejeli önümçilik liniýalarymyz we 24 sagat onlaýn hyzmatymyz bar.Bir bitewi gaplama hyzmaty, gaplama islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

Employeeshli işgärler fabrigimizi görmäge we ýol görkezmäge çagyrýarlar.

 

Hyzmatdaş hyzmatdaş

göçürip al
göçürip al
ýaly
212121
4343
1212 (17)
1212 (16)
1212 (14)
1212 (13)
1212 (12)
1212 (11)
1212 (10)
1212 (9)
1212 (8)
1212 (7)
1212 (3)
1212 (1)
212

Şahadatnama

Şeýle hem, DIN EN13432 kepillendirilen, ISO, FDA, SGS we patentler we ş.m. bilen baglanyşykly birnäçe şahadatnama aldyk.

OLYMPUS DIGITAL KAMERA
1212 (1)
OLYMPUS DIGITAL KAMERA

Employeeshli işgärler fabrigimizi görmäge we ýol görkezmäge çagyrýarlar.