sahypa

Softumşak plastmassa ýöriteleşdirilen köpürjik PLA çaý kubogy möhürleýji film

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Softumşak plastmassa ýöriteleşdirilen köpürjik PLA çaý kubogy möhürleýji film

element PLA kubok möhürleýji film
Senagat taýdan peýdalanmak Iýmit
  Beýleki iýmitler
Material Laminirlenen material
Görnüşi Filmiň uzalmagy
Ulanylyşy Iýmit we lukmançylyk filmi
Aýratynlyk Çyglylygy subut etmek
Gatylyk Softumşak
Gaýtadan işlemegiň görnüşi Kasting
Aç-açanlyk TERJIME
Gelip çykan ýeri Hytaý
  Fujian xiamen
Faceerüsti işlemek Agyrlyk çap etmek
Material Laminirlenen material
Ulany PP käse, Kagyz käse, Haýwan käsesi möhürleýji film
Möhürlemek we işlemek ýylylyk möhüri
Omörite sargyt Kabul et
Aýratynlyk Çyglylygy subut etmek
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk
Reňk 10 reňk
Şahadatnama ISO9001 QS
Logotip Custöriteleşdirilen logo çap etmegi kabul ediň


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň